5 reden waarom een testament opstellen echt noodzakelijk is

Een testament opstellen lijkt misschien niet per se nodig, toch kan het bet handig zijn om wat dingen zwart op wit te regelen. Dat weet je in ieder geval wat er met jouw nalatenschap gebeurt.

Bepaal zelf wat er gebeurt

Veel mensen laten een testament opstellen omdat je dan zelf kan bepalen wat er met jouw geld, bezittingen en eigendommen gaat gebeuren. Heb je geen testament dan bepaalt de wet wat er met jouw spullen gaat gebeuren en waar je geld heen gaat. Je hebt in dat geval dus geen zeggenschap over wat er met jouw nalatenschap gaat gebeuren. Voor veel mensen is dat toch een goede reden om wel een testament op te laten stellen.

Je huis

Als je komt te overlijden komt het huis waarin je woont ook ter sprake. In je testament kan je aangeven wie het huis van je mag erven. Dat is bijvoorbeeld nodig als je niet getrouwd bent en het huis niet officieel van je partner is. Ook als je veel vermogen hebt of een grote overwaarde in het huis, kan je de klos zijn. Bijvoorbeeld als een oudere terecht komt in een verzorgingstehuis of verpleeghuis. De eigen bijdrage kan dan een stuk hoger uitvallen omdat er vermogen beschikbaar is. Dit kan je deels voorkomen door het slim opstellen van het testament.

In vele gevallen zullen kinderen of kleinkinderen het huis niet direct kwijt willen of willen verkopen. Misschien heb je wel een prachtig pand in Amsterdam wat jullie graag in de familie willen houden. Ga in dat geval snel in gesprek met een notaris in Amsterdam en kijk wat de mogelijkheden zijn. Niet alleen de waarde van het huis, maar ook de emotionele waarde is belangrijk bij het overlijden van een dierbare.

Voorkom discussie

Door een duidelijk testament op te stellen, geef je op een hele goede manier aan hoe jij wil dat alles verdeeld wordt. Daardoor kunnen een heleboel ruzies of discussies voorkomen worden. Het komt namelijk vaak genoeg voor dat erfgenamen met elkaar de strijd aangaan om een bepaald erfstuk, een som geld of een huis. Bezittingen of dierbare spullen kunnen erg belangrijk zijn voor nabestaanden. Je kan hier zelf al stappen mee zetten door duidelijk aan te geven wie wat krijgt en ook waarom.

Erfbelasting voorkomen

Mensen met een groot vermogen kunnen een testament ook gebruiken om erfbelasting te besparen. Een dergelijke kans moet je zeker aangrijpen. Erfbelasting betalen kan namelijk erg oneerlijk aanvoelen. Omdat er over dat geld al een keer belasting is betaald. Een notaris kan verschillende testamentsvormen opstellen. Door het maken van verschillende berekeningen is het al snel duidelijk hoeveel je hierop kan besparen. De voordelen van een goed testament zijn natuurlijk persoonsafhankelijk en gebonden aan de bestaande situatie.

Erfgenamen zoeken

Bij het opstellen van het testament wordt altijd gekeken naar de erfgenamen. Wat kunnen zij belastingvrij erven en hoe kan je dit het beste verdelen? Zijn er geen kinderen of kleinkinderen dat wordt er gekeken naar andere groepen nabestaanden. Bijvoorbeeld achterneven of nichten. Door dit zo duidelijk mogelijk vast te stellen hoeven erfgenamen dit niet uit te zoeken en daar belasting over te betalen. Al met al scheelt dat een hoop gedoe.

Ook interessant voor u