Smartengeld: wat is het?

Smartengeld is de vergoeding die je krijgt voor de immateriële schade die je hebt opgelopen door een ongeval. Het is een vorm van schadevergoeding voor alle niet (direct) zichtbare schade, of schade die niet concreet in geld is uit te drukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat je je heel erg eenzaam kunt voelen omdat je je sociale contacten niet meer goed kunt onderhouden. Of je smartengeld krijgt en wat de hoogte hiervan is, hangt af van verschillende factoren. In dit artikel vertellen we je er meer over.

Richtlijnen en vereisten

Smartengeld krijg je niet zomaar. Hier zijn speciale richtlijnen en vereisten aan gekoppeld. Men kan in het Nederlandse recht alleen smartengeld uitkeren:

  • als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel
  • als betrokkene in goede naam of eer is geschaad, of op een andere manier in zijn persoon is aangetast
  • als er sprake is van het oogmerk om immateriële schade toe te brengen
  • als er sprake is van aantasting van de nagedachtenis van een familielid.

Daarnaast zijn er nog enkele andere voorwaarden:

  • Er moet een tegenpartij zijn die de aansprakelijkheid ook erkent
  • Het medisch proces moet zijn geëindigd, wat inhoudt dat het letsel genezen moet zijn, of niet meer zal verbeteren
  • Het letsel moet gevolg zijn van het ongeval en dit moet worden aangetoond in het medisch dossier.

Waar kun je terecht?

Als je denkt dat je recht hebt op smartengeld dan kan dit worden aangevraagd bij de rechter door jouwzelf (het slachtoffer) of door iemand die namens het slachtoffer handelt. Smartengeld wordt niet altijd toegekend, omdat de rechter moet bepalen of letsel ernstig genoeg is en of het strafbare feit de oorzaak is van het letsel. In sommige gevallen wordt smartengeld ook toegekend aan mensen die getuige zijn van een misdrijf en daardoor emotioneel letsel oplopen.

Hoogte smartengeld

Hoeveel smartengeld je krijgt hangt af van een aantal factoren en het gaat er met name om op welke wijze het slachtoffer een bepaald letsel heeft ervaren. Het kan dus zomaar zo zijn dat de ene persoon meer smartengeld ontvangt dan de ander, terwijl de situatie vergelijkbaar is. Men houdt bij het berekenen van het smartengeld rekening met vergelijkbare uitspraken van rechters uit de Nederlandse rechtspraak en houdt de Smartengeldgids (uitgegeven door de ANWB) ook graag ernaast. Hierin staan enkele vragen en aan de hand van de antwoorden hierop neemt men uiteindelijk een besluit.

Ook interessant voor u