Langdurigheidstoeslag 2021: wat je moet weten (ook wel individuele inkomenstoeslag)

De langdurigheidstoeslag is er voor mensen die voor langere tijd moeten rondkomen van een minimum inkomen. De toeslag wordt niet gekort op een eventuele uitkering en bedraagt al gauw een paar honderd euro netto die je jaarlijks als toeslag kunt ontvangen. Erg interessant dus! In dit artikel lees je alles wat je verder nog moet weten over de langdurigheids- of individuele inkomenstoeslag. We gebruiken de nieuwe benaming in de rest van het artikel.

Een te laag inkomen 

Allereerst goed om te benoemen: wanneer je een te laag inkomen hebt kun je eerst denken aan een beroep doen op de bijstand voordat je nadenkt over de individuele inkomenstoeslag. Je kunt een beroep doen op de bijstand wanneer je voldoet aan bepaalde eisen. Je moet een te laag inkomen hebben en daarbij een bedrag aan spaargeld en vermogen (in 2021) van maximaal € 6.295 voor een alleenstaande, € 12.590 voor een gezin en € 12.590 voor een alleenstaande ouder. Heb je meer spaargeld of vermogen, dan kunnen er meerdere dingen gebeuren. Je krijgt geen bijstandsuitkering, je krijgt minder bijstand of er wordt een lening gegeven. Maar naast de bijstandsuitkering kennen we dus ook nog een toeslag die niet gekort wordt op je uitkering: De individuele inkomenstoeslag.

De gemeente bepaalt

De individuele inkomenstoeslag wordt toegewezen door de gemeente waarin je woont. Elke gemeente kan de voorwaarden bepalen. In sommige gemeenten gelden daardoor aanvullende voorwaarden of juist ruimere voorwaarden. Bekijk dus goed welke regels er in jouw gemeente gelden!

De algemene voorwaarden

Ondanks dat er verschillen zijn tussen gemeenten zijn er wel algemene voorwaarden die altijd gelden. We zetten ze op een rijtje:

 • Je moet in de desbetreffende gemeente wonen
 • Je moet ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens van jouw gemeente
 • Je mag geen student zijn
 • Je moet tussen de 21 en 65 jaar oud zijn
 • Je moet voldoen aan de vereiste periode waarin je te weinig hebt verdiend. Bij de ene gemeente is dat 5 jaar, bij de andere 3.
 • Zoals eerder beschreven mag je eigen vermogen niet te hoog zijn
 • Je moet kunnen aantonen dat je een inkomen hebt
 • De toeslag kun je één keer er jaar ontvangen

De hoogte van de toeslag

Het verschilt per gemeente wat de hoogte van de toeslag is. De toeslag is namelijk bedoeld om noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Dus voor het kopen van spullen die je echt nodig hebt. Denk aan een wasmachine of een koelkast. Wel is er een gradatie aan te geven voor de hoogte van het bedrag van de toeslag. Een alleenstaande ouder krijgt bijvoorbeeld de laagste toeslag, een alleenstaande ouder met minderjarige kinderen krijgt meer en een alleenstaande ouder met meerderjarige thuiswonende kinderen krijgt nog meer. De langdurigheidstoeslag bedraagt voor gehuwden dan ongeveer 485 euro, voor een alleenstaande ouder ongeveer 435 euro en voor een alleenstaande ongeveer 340 euro. Je kunt de toeslag een keer per twaalf maanden aanvragen. De bedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

Kom ik in aanmerking?

In 2021 gelden de volgende algemene regels voor de langdurigheidstoeslag. Deze regels zijn wel afhankelijk van de gemeente, maar hieronder staan de algemene regels.

 • Je bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je hebt de afgelopen drie jaar (of langer) een inkomen onder of gelijk aan de bijstandsnorm ontvangen. Zie hierboven wat dat is.
 • Je eigen vermogen is op 1 januari 2021 niet hoger dan de vermogensgrens. Voor een alleenstaande is de grens € 6.295,00 en voor alleenstaande ouders en echtparen € 12.590,00.
 • Je hebt geen uitzicht op inkomensverbetering. Als je een (ex)student bent, heb je altijd kans op inkomensverbetering en dus bijna nooit recht op een langdurigheidstoeslag. Alleen als een student ernstig ziek is, kan die hiervoor in aanmerking komen.
 • Je hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Waar kan je dit aanvragen?

Het aanvragen van de langdurigheidstoeslag doe je met je DigiD. Je vraagt het dus online aan. Je kunt ook een formulier invullen en deze versturen naar de gemeente.

 1. ga naar het aanvraagformulier van jouw gemeente.
 2. log in met jouw DigiD
  Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl
 3. Vul het aanvraagformulier in en druk op verzenden.

Soms heb je wel recht op de toeslag, maar is digitaal aanvragen niet mogelijk. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen: je ontvangt geen uitkering op grond van de Participatiewet maar je inkomen is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm of je woont met 3 of meer personen (geen gezinsleden) in 1 huis. Je kunt dan de kosten samen delen (kostendelersnorm) Is dit bij jou het geval? Gebruik dan het formulier (PDF).

Vraag het zo aan per formulier (PDF): 

 1. print het aanvraagformulier
 2. vul het formulier in
 3. voeg de bewijsstukken bij jouw formulier
 4. lever het formulier en de bewijsstukken in
 5. of stuur het formulier met bewijsstukken per post op
You May Also Like